Tìm kiếm tin tức
danh mục
bottom

CÁC THẾ HỆ CEPHALOSPORIN VÀ PHỔ KHÁNG KHUẨN
Ngày cập nhật 08/12/2015

 

 

                                               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐIỀN

HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

 

THÔNG TIN THUỐC

 

CÁC THẾ HỆ CEPHALOSPORIN VÀ PHỔ KHÁNG KHUẨN

Thế hệ

Tên thuốc

Phổ kháng khuẩn

Cephalosporin thế hệ 1

Cephalexin

Cefadroxil

Cefazolin

 

Có hoạt tính mạnh trên các chủng VK Gram+ nhưng hoạt tính tương đối yếu trên các chủng Gram -. Phần lớn Cầu khuẩn Gram + nhạy cảm với Cephalosporin thế hệ 1 trừ (enterococci, S.spidermidis và S.Aureus kháng Methicilin ). Hầu hết các VK kỵ khí trong khoan miệng nhạy cảm, nhưng với B.fragilis thuốc không có hiệu quả. Hoạt tính tốt trên các chủng Moraxella catarrhalis, E.coli, K.pneumoniae, và P. mirabilis.

Cephalosporin thế hệ 2

Cefuroxim

Cefaclor

Cefoxitin

Cefprozil

Cefotetan

Ceforamid

 

 

 

Các Cephalosporin thế hệ 2 có hoạt tính mạnh hơn trên VK Gram – so với thế hệ 1 (nhưng yếu hơn nhiều so với thế hệ 3)

Một số thuốc như Cefoxitin, Cefotetan cũng có hoạt tính trên B.fragilis

 

Cephalosporin thế hệ 3

Cefotaxim

Ceftazidim

Ceftriaxon

Cefpodoxim

Ceftibuten

Cefdinir

Cefditoren

Ceftizoxim

Cefoperazon

Các Cephalosporin thế hệ 3 nói chung có hoạt tính kém hơn thế hệ 1 trên Cầu khuẩn Gram +, nhưng có hoạt tính mạnh trên vi khuẩn họ Enterobacteriaceae (mặc dù hiện nay các chủng vi khuẩn thuộc họ này đang gia tăng kháng thuốc mạnh mẽ do khả năng tăng tiết beta- lactamase). Một số các thuốc như  Ceftazidim, Cefoperazon có hoạt tính trên P.aeruginosa nhưng lại kém các thuốc khác trong cùng thế hệ 3 trên các cầu khuẩn Gram +.

 

 

 

Cephalosporin thế hệ 4

Cefepim

Cephalosporin thế hệ 4 có phổ tác dụng rộng hơn so với thế hệ 3 và bền vững hơn các beta- lactamase (nhưng khồng bền với Klebsiella pneumonia carbapenemase (KPC) nhóm A) . Thuốc có hợt tính trên cả các chủng Gram +, Gram -, (bao gồm enterobacteriaceae và pseudomonas)

 

                                                       Bình Điền, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Bạn đánh giá website của bệnh viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 554.008
Truy cập hiện tại 21
Thời tiết